Önkéntesség

Az önkéntes tevékenységet végző motivációja lehet öröm-, boldogságforrás, de jelenthet kihívást. A cselekvés, mellyel másoknak adunk, az önmegvalósítás egy formája, de lehet példamutatás is.  

A másokon való segítés esetében elvárás a titoktartás mellett a másik ember tisztelete, elfogadása. 

Az Önkéntes Program célja az emberi erőforrás oldaláról a szakemberek, szociális gondozók mindennapi tevékenységének segítése, a hatékonyság növelése önkéntesek bevonásával. 

Előtérbe helyezi az idősek növekvő számával párhuzamosan jelentkező ellátási szükségletek rugalmas, biztonságos kielégítését, az idősek önrendelkezési jogának megteremtését, biztonságának megtartását. Fontos szerepet kap az egészség és a jó közérzet elősegítése idős korban, a gondoskodás kedvező és támogató környezetről.

Az önkéntes segítők munkáját a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársaiból képzett mentorok és az önkéntes koordinátor támogatják. 

Kéthetente történő rendszerességgel esetmegbeszélés keretében, csoportos találkozókon, egymást segítve dolgozzák fel a programban részt vevők a nehezebb szituációkat.

Az Önkéntes segítők az alábbi területeken vállalnak feladatot:

 • séta - kísérés 
 • bevásárlás (akár közösen)
 • ügyintézés
 • felügyelet
 • felolvasás
 • beszélgetés
 • kertészkedés
 • lakókörnyezet rendben tartása
 • szabadidős tevékenység
 • társasjáték
 • vendéglátásban közreműködés

A jelentkezéshez szakképzettség nem szükséges, a leendő önkéntesek egy felkészítő tréningen vesznek részt. Ha kedvet érez a programban való részvételhez, vagy előzetesen érdeklődne, az alábbi elérhetőségen várjuk jelentkezését:

T: 06 1 275 48 61 

onkentesprogram.hegyvidek@gmail.com

 

Az önkéntesség hazánkban is jelen van, az élet számos területén találkozhatunk vele. Sok jó szomszédi kapcsolat van, ahol a gyerekek felügyelete, a postaláda ürítése, a beteg vagy idős szomszédnak történő bevásárlás természetes. 

A Szépkorúakért a Hegyvidéken Program nem e spontán viszonyra épülők közösségét szólítja meg. A kerületben élő, elsősorban 80 év felettieket elérni kívánó program kiemelt célja a Hegyvidéki Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ látókörébe kerülő diákok, nyugdíjasok, aktív korú segítő szomszédok bevonása az önkéntes tevékenységbe. 

A döntés szabadsága, az autonómia - önrendelkezés - minden életkorban fontos. Különösen fontos időskorban mindezek megteremtése, megtartása, erősítése. A programmal célunk az egészséges, aktív idősödés elvének szem előtt tartásával az idősek lakásukon történő gondozásának fejlesztése, hatékonyságának növelése az elhivatott, felkészült önkéntesek bevonásával.

Az idősek lakásukon történő gondozása, a házi segítségnyújtás több évtizedes múltra tekint vissza. A tevékenységgel a segítséget igénylők részére biztosítják a gondozók a mindennapi élethez szükséges alapvető feltételeket.   

A szakmai képzésen részt vett Önkéntesek elsősorban mentális területen egészíti ki a házi gondozást végzők munkáját, közös beszélgetések, séták, régi fényképek nézegetése révén visznek apró örömöt azoknak az időseknek az életébe, akik már nehezen, vagy egyáltalán nem tudnak egyedül elindulni otthonukból. 

A projektet a több mint 10 éves múltra visszatekintő Önkéntes Központ Alapítvány szakmai iránymutatása mellett indítottuk el.

A megvalósítás kapcsán legfontosabb feladat az idősek körében a veszélyhelyzetek felismerése és azok szükség szerinti kezelése, a házi segítségnyújtás szakgondozói feladatán túlmutató, a mindennapi élet minőségét javító tevékenységek végzése, valamint egy olyan önkéntes-hálózat kialakítása, amelynek keretén belül valóban élő kapcsolat lehet a 80 év feletti korosztállyal. Mindezek mellett fontos az önkéntes tevékenység kultúrájának, módszereinek megismertetése, népszerűsítése, valamint az Egészségügyi és Szociális Alapszolgáltatási Központ szakemberinek támogatása a mentori feladatok ellátásában.  

 

Az önkéntesek által végzett, a szakgondozói tevékenységeken túlmutató tevékenységek lehetnek: 

 • közös együttlét, beszélgetés, felolvasás, közös séta, közös főzés, nagytakarítás, udvar rendbe tétele, hólapátolás, felügyelet, egyéb, a mentális egészséget támogató tevékenységek;
 • személyi segítés (pl. kerületen kívüli hivatalos ügyek intézésének segítése, orvoshoz, kezelésekre történő kísérés);
 • egyéb szociális tevékenység (pl.: adományok eljuttatása a rászorulóknak).