Közösség

A programelem célja szolidáris szomszédság kialakítása a Hegyvidéken, növelve a természetes támaszok számát, a jelentkező egyéni szükségletek adott közösségben történő kielégítését. Az egyéni kezdeményezésekkel a személyes szociális kapcsolatok támogatása, újraépítése is lehetővé válik. 

 

Az időseket is segíteni tudó természetes támaszok kialakulásának előmozdítása a lakóközösségben, a közösségfejlesztés módszerein keresztül valósul meg. 

A programba külső, a területen nagy tapasztalatokkal bíró szervezetet, a Közösségfejlesztők Egyesülete közreműködik. 

A szervezet saját szakembereivel végzi el a kiválasztott városrész területén a közösségfejlesztést megalapozó szükségletfelmérést (melynek része az idősödő és idős lakosság főbb csoportjainak meghatározása), valamint a helyi közösségek kulcsszereplőivel való interjúk elkészítését. 

Az interjúk célja az idősek aktivizálása, igényeik és erőforrásaik felmérése, valamint szomszédsági önkéntesek felkérése.

A célterület feltérképezését követően közösségi beszélgetések keretében kerülnek bemutatásra az eredmények. Az információ átadásán túl e beszélgetések célja további idősek aktivizálása, a szomszédsági önkéntesek megerősítése, valamint a párbeszéd, a közös gondolkodás elindítása a helyi közösségben. Ezt követi majd a célcsoporttal kapcsolatos lehetséges aktivitások (programok, szolgáltatásfejlesztés stb.) meghatározása, a közösségi kezdeményezésekkel kapcsolatos, konkrét terveket tartalmazó részletes programterv kidolgozása.

Az Egyesület az aktív szomszédsági önkéntesek részére a közösségfejlesztés szemléletét és módszereit centrumába állító többnapos képzést tart, segít beindítani – a szomszédsági önkéntesek és a helyi szakemberek támogatásával – a közösségi kezdeményezéseket, melyeket később is folyamatosan mentorál, támogat.